O nás

Výbor SVJ

Předseda Stanislav Opluštil 1223 774 355 335
Místopředseda Luboš Kratochvíl 1226  
Člen Zuzana Moserová 1225  
  Petra Kudová 1224  
  Gabriela Šteklová 1223  
       
       

Historie

02. 03. 2012   Vznik SVJ

03. 05. 2012   1. ustanovující schůze

18. 07. 2012   Zápis na Obchodním rejstříku

19. 03. 2013   1. řádné shromáždění

20. 05. 2013   2. shromáždění

05. 08. 2014   Mimořádné shromáždění svolané vlastníky BJ (neusnášeníschopné)

04. 05. 2015   3. shromáždění (usnášeníschopné)

24. 10. 2016   4. shromáždění (neusnášeníschopné - per rollam)

21. 11. 2016   per rollam