Nepořádek v domě

Fotografie jsou pořizovány během celého roku, už jednou výbor SVJ objednal kontejner a chodby vyklidil, nábytek a různé další předměty se v nich objevují stále - toto vyklízení je nutné z požárního hlediska a případné pokuty, kdy jsou zataraseny únikové chodby. V druhé polovině roku se nějaký nábytek přesunul k popelnicím, ale opět to není řešení, jelikož odklízení tohoto nábytku nám Pražské služby účtují zvlášť a nestojí malé peníze - jsou peníze nás všech. Tento odpad je možné odvézt do sběrných dvorů - kontakt naleznete v záložce Důležité - jsou zde také termíny VOK přistavené v Řepích.